DERS ÇALIŞ VB(anafen)
  4.SINIF
 

TESTLER

______________________________________________________

 Sınıf  :  4.Sınıf SBS Hazırlık
   Ders  :  Sosyal Bilgiler
   Konu :  Sosyal Bilgiler 4 Karma 1

   Bu testin süresi 10 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ taraftaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyu da cevaplandırdıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarılar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını TIKLAYARAK bize bildiriniz.1. Demokratik ailede kararı kim verir?

A) Aile bireyleri birlikte
B) Aile başkanı
C) kura ile
D) herkes kendisi


2. Aşağıdakilerden hangisi okulda uyulması gereken kurallardan birisi değildir?

A) Okula zamanında gelmek
B) ödevlerini zamanında yapmak
C) Kırmızı ışıkta durmak
D) Okulda başkalarını rahatsız etmemek.


3. Aşağıdakilerden hangisi demokratik topluma uygun davranıştır?

A) Otobüse sıraya uyarak binmek.
B) Alışverişte bazen hile yapmak.
C) Seçime önem vermemek.
D) İşimize gelmezse söz kesmek.


4. Aşağıdakilerden hangisi görgü kuralıdır?

A) Kırmızı ışıkta durmak.
B) Doğru sözlü olmak.
C) vergi vermek.
D) Ağızda bir şey varken konuşmamak.


5. Ülkemiz daha iyi yönetilmesi için idari bölümlere ayrılmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi bir idari bölümdür?


A) köy
B) sokak
C) cadde
D) semt


6. Akşam güneş batarken yüzümüzü dönersek, sol kolumuz hangi yönü gösterir?

A) güney batı
B) güney
C) kuzey
D) doğu


7. Plan veya harita çizilirken ölçülerin belli oranda küçültülmesine ne ad verilir?

A) kroki
B) fotoğraf
C) Kuşbakışı
D) ölçek


8. Aşağıdaki haritalardan hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) yağış haritası
B) bitki örtüsü haritası
C) fiziki harita
D) maden haritası


9. Bölgemizde hangi iklim tipi görülmektedir?

A) Akdeniz iklimi
B) Karasal iklim
C) Karadeniz iklimi
D) Tropikal iklim.


10. 1 / 500 000 ölçekli bir haritada iki şehir arasındaki uzaklık 3 cm olarak gösterilmiştir. Gerçekte bu iki şehir arası kaç km’dir?

A) 30 km
B) 150 km
C) 15 km
D) 1500 km

 Sınıf  :  4.Sınıf SBS Hazırlık
   Ders  :  Fen ve Teknoloji
   Konu :  Fen ve Teknoloji 4 Karma 1

   Bu testin süresi 10 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ taraftaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyu da cevaplandırdıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarılar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını TIKLAYARAK bize bildiriniz.

1. Aşağıda verilen terimlerden hangisi rüzgarla ilgili değildir?

A) hortum
B) kasırga
C) sam yeli
D) meteor


2. Yeşil bitkiler foto sentez yaparak kendi besinlerini kendileri üretirler.
Aşağıdakilerden hangisini yeşil bitkiler besin üretirken kullanmaz?


A) karbon dioksit
B) su
C) oksijen
D) klorofil


3. Canlıların kendi yaşamlarını sürdürmeleri için zorunlu olmayan ancak nesillerinin devamını sağlayan eylem aşağıdakilerden hangisidir?

A) solunum
B) üreme
C) boşaltım
D) fotosentez


4. Duyu organlarımızla algılanabilen,belirli hacmi ve kütlesi bulunan bütün varlıklara genel olarak ne ad verilir?

A) madde
B) toprak
C) su
D) cisim


5. l. Maddelerin miktarıdır.
II. Hal değişimlerinde korunur.
III. Eşit kollu terazi ile ölçülür.
Bu bilgiler ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?


A) hacim
B) kütle
C) şekil
D) ağırlık


6. Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici özelliklerindendir?

A) kütle
B) hacim
C) ağırlık
D) öz kütle


7. Buz haline getirilen suyun aşağıdaki özelliklerinden hangisi değişmez?

A) hacmi
B) kütlesi
C) sıcaklığı
D) şekli


8. I.İş yapabilme yeteneği olarak tanımlanır.
II. Çok farklı çeşitleri vardır.
III. Tüm canlılar varlığına gereksinim duyar.
Bu bilgiler ile seçeneklerde verilenlerden hangisi tanımlanmaktadır?


A) ozon
B) toprak
C) enerji
D) kimyasal olaylar


9. Aids hastalığına sebep olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

A) HIV virüsü
B) bakteriler
C) mantarlar
D) protistalar


10. Aşağıdakilerden hangisi besini dışarıdan hazır olarak alır?

A) küf mantarları
B) çayır
C) çam ağacı
D) su yosunu.


KONU ANLATIMI

MÜTHİŞŞŞŞŞ.....
_______________________________________________________________4.Sınıf ARDIŞIK SAYILAR (Konu Anlatım)

ARDIŞIK SAYILAR

 

Belli bir kurala göre bir birini takip eden sayı gruplarına ardışık sayılar denir.

Ardışık doğal sayılar; 0, 1, 2, 3, 4, 5, …....

Ardışık tek sayılar; 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, …......

Ardışık çift sayılar;  0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, …......

4 ün katı olan ardışık doğal sayılar; 0, 4, 8, 12, 16, ….....  şeklinde devam eder.

 

 

      ___n bir sayı olsun___(başka sembolde olabilir...)

              n bir tam sayı olmak üzere,

1- Ardışık dört tam sayı sırasıyla;

             n, n + 1, n + 2, n + 3 tür.

2-Ardışık dört çift sayı sırasıyla;

           2n, 2n + 2, 2n + 4, 2n + 6 dır.

3-Ardışık dört tek sayı sırasıyla;

           2n + 1, 2n + 3, 2n + 5, 2n + 7 dir.

4-Üçün katı olan ardışık dört tam sayı sırasıyla;

           3n, 3n + 3, 3n + 6, 3n + 9 dur.

   Ardışık sayıların toplamı, sayı adedine bölünürse ortanca terim bulunur. Eğer sayı adedi çift ise, ortanca terim sayı dizisine ait değildir.

 

                UYARI : İki ardışık sayının toplamı daima tektir.  Bütün çift sayıların toplamı daima çifttir.

 

Biraz örnek çözelim:

SORU : İki ardışık sayının toplamı 97 ise bu sayılar kaçtır?

Cevap :     n

         +      n + 1 

                 97

Yukarıda iki ardışık sayı n ve n +1 ile gösterilmiştir. İlk iş olarak fazlalık olan 1 i toplamdan yani 97 den çıkarıyoruz.

      97 – 1 = 96     

Artık fazlalık kalmadığına göre; ve iki ardışık sayımız olduğuna göre, kalan sayıyı ikiye bölerek küçük sayıyı bulabiliriz.

  96 : 2 = 48    Küçük sayı

Büyük sayıyı bulmak için ise;

  48 + 1 = 49

 

SORU : İki ardışık çift sayının toplamı  178 ise bu sayılar kaçtır?

 

Cevap :     n

           +    n + 2   

                 178

 

Ardışık çift sayıların ikişer ikişer artıyor olması sebebiyle, bu defa ikinci sayımızdaki 2 fazlalığını toplamdan çıkarıyoruz.

 

 178 – 2 = 176

Artık fazlalık kalmadı. iki sayımız olduğu için sonucu ikiye bölerek küçük sayımızı bulabiliriz.

176 : 2 = 88 Küçük sayı

Büyük sayı, küçük sayıdan 2 fazla olduğuna göre; 2 ekleyerek büyük sayıyı bulabiliriz.

88 + 2 = 90 Büyük sayı

 

NOT : Bir çok öğrencimizin düştüğü tuzak; verilen sayıyı hemen sayı adedine bölmeleridir. Unutmayalım ki; ardışık sayılar belirli oranlarda artarak gider. Sizlerin öncelikle bu artışı toplamdan çıkarmanız gerekir. Daha sonra kaç sayı varsa, ona göre bölme işlemini yaparak küçük sayımızı bulabiliriz. Bu bölme işlemi sonrası çıkan sonuş bütün işlemlerde küçük sayıdır. Büyük sayıyı bulmak için ise tekrar ekleme yapmanız grekmektedir.

 

Yukarıda da değinildiği üzere bu artış; ardışık sayılarda 1, ardışık çift ve ardışık tek sayılarda 2'dir.

Ardışık çift ve ardışık tek sayılarla ilgili problemler aynı şekilde çözülür. çift ve tek oluşları kafanızı karıştırmasın. Çünkü her ikisi de 2'şer 2'şer artmaktadır. Bir tane de tek sayılarla ilgili çözerek görelim.

 

SORU : Ardışık iki tek sayının toplamı 108'dir. Buna göre küçük ve büyük sayıları bulalım.

Cevap :           n

               +      n + 2

                      108

Yine öncelikli hedefimiz fazlalığı çıkarmak,

 108 - 2 = 106

Daha sonra iki sayı olduğu için sonucu ikiye bölerek küçük sayıyı bulmak,

106 / 2 = 53    Küçük sayı

Büyük sayı için ise 2'yi tekrar eklememiz yeterli,

53 + 2 = 55   Büyük sayı

 

ISINMA TURLARI SONA ERDİ, SORULARIMIZI BİRAZ DAHA ZORLAŞTIRALIM...

 

SORU:  Ardışık üç sayının toplamı 246'dır. Buna göre küçük, orta ve büyük sayıları bulunuz.

Cevap:      n

                n + 1

         +     n + 2 

               246

bu defaki fazlalıklarımız 1 ve 2   ------ yani 1 + 2 = 3

Bu fazlalığı toplamdan çıkaralım

246 - 3 = 243

Bu defa iki değil, üç sayımız var. O halde sonucuda 3'e bölmemiz gerekiyor.

243 / 3 = 81    Küçük sayı

Ortanca sayı küçük sayıdan 1 fazla olduğuna göre;

81 + 1 = 82  ortanca sayı

Büyük sayı küçük sayıdan 2 fazla olduğuna göre;

81 + 2 = 83    Büyük sayıdır

 

SORU: Ardışık üç çift sayının toplamı 222'dir. Buna göre; küçük, ortanca ve büyük sayıları bulunuz.

 

Çözüm: Çift sayılar 2'şer 2'şer artmaktaydı. O halde;

            n

            n + 2

      +    n + 4 

            222

Fazlalıklarımız 2 ve 4   ----- Yani 2 + 4 = 6    

Bu fazlalığı çıkaralım  222 - 6 = 216

Üç sayımız olduğu için yine 3'e bölelim ve küçük sayımızı bulalım.

216 / 3 = 72  Küçük sayı

72 + 2 = 74 Ortanca sayı

72 + 4 = 76  Büyük sayı

 

SORU: Ardışık dört sayının toplamı 418' dir. Buna göre bu sayıları bulunuz.

Cevap:    1.sayı             n

              2.sayı             n + 1

              3.sayı             n + 2

              4.sayı      +     n + 3

                                    418

Dört sayımızda yukarıda belirtilmiştir. fazlalıklara baktığımızda; 1, 2 ve 3' ü görüyoruz. yani 1 + 2 + 3 = 6

Fazlalığımızı çıkarıyoruz,    418 - 6 = 412

Dört sayımız olduğu için sonucu 4'e bölerek küçük sayımızı yani 1.sayımızı buluyoruz.

412 / 4 = 103     (1.sayı)

103 + 1 = 104    (2.sayı)

103 + 2 = 105    (3.sayı)

103 + 3 = 106    (4.sayı)

 

 
  Bugün 1 ziyaretçi (10 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=