DERS ÇALIŞ VB(anafen)
  8.SINIF
 

TESTLER

    ___________________________________________________
Sınıf : 8.Sınıf SBS Hazırlık
Ders : T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Konu : İnkılap Tarihi Karma 1

Bu testin süresi 10 dakikadır.

Lütfen doğru cevapları sağ taraftaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyu da cevaplandırdıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

Başarılar..

Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını TIKLAYARAK bize bildiriniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşına katılma nedenlerinden biri değildir?

A) Daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi
B) İttihat ve Terakki Hükümeti'nin Almanya'nın savaşı kazanacağına güven duyması
C) Almanya'ya Ortadoğuda Pazar sağlamak istemesi
D) Devletin yeniden avrupada kuvvetli duruma gelmesinin sağlanmak istemesi

2. I. Rusya'ya yardım etmek
II. Osmanlı devletini teslim almak
III. İttifak devletlerini Balkanlarda yenmek
İtilaf devletleri yukarıdaki politikalarını gerçekleştirmek için aşağıdaki hangi cephede savaşmışlardır.

A) Kafkasya
B) Çanakkale
C) Mısır (Kanal)
D) Irak

3. I. Dünya savaşında İngiltere'nin sömürgeleriyle ilişkisini kesmek amacıyla, Almanya'nın isteği doğrultusunda aşağıdaki hangi cephe açılmıştır?

A) Kanal (Süveyş)
B) Kafkasya
C) Çanakkale
D) Suriye-Filistin

4. Osmanlı imparatorluğunun I. Dünya savaşı öncesi yaptığı son savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trablusgarp
B) 93 Harbi
C) Kırım Harbi
D) Balkan savaşları

5. Osmanlı imparatorluğu I. Dünya Savaşı öncesi Kuzey Afrikada kaptırdığı son toprak parçası ve ilgili devlet aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Trablusgarp-İtalya
B) Mısır-İtalya
C) Trablusgarp-İngiltere
D) Tunus-Fransa

6. Aşağıdaki devletlerden hangisi üçlü itilaf devletleri içerisinde yer almaz?

A) İngiltere
B) Rusya
C) Fransa
D) Almanya

7. I. Balkan savaşı sonunda en çok hangi devlet toprak kazanma bakımından kazançlı çıkmıştır?

A) Bulgaristan
B) Sırbistan
C) Yunanistan
D) Karadağ

8. Türklere yönelik yapılan haksız ve yersiz propagandalara karşı çıkmak. Milletin haklarını dünyaya duyurmak için kurulan Milli Cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kilikyalılar Cemiyeti
B) Doğru Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
C) Milli Kongre Cemiyeti
D) Trakya Paşaeli Cemiyeti

9. Yunanistan'a Doğu Trakya ile İzmir ve çevresini işgal etme yetkisi itilaf devletleri tarafından nerede tanınmıştır?

A) Paris Barış konferansı
B) Mondros Ateşkes antlaşması
C) Londra konferansı
D) Wilson ilkeleri

10. Önce İngilizler tarafından işgal edilmesine rağmen daha sonra Fransız işgaline terk edilen Osmanlı vilayetleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Mersin-Konya-Afyon
B) Urfa-Antep-Maraş
C) Hatay-Mersin-Adana
D) Adana-Hatay-Maraş


 Sınıf  :  8.Sınıf SBS Hazırlık
   Ders  :  Türkçe
   Konu :  Milliyet Gazetesi 1993 Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması 1

   Bu testin süresi 10 dakikadır.

   Lütfen doğru cevapları sağ taraftaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyu da cevaplandırdıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

   Başarılar..

   Not: Hatalı soru ve cevap şıklarını TIKLAYARAK bize bildiriniz.

1. Ancak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde BAĞLAÇ görevinde kullanılmıştır?

A) Çaylarınız ancak hazırlandı.
B) Gelirim; ancak fazla oturmam.
C) Bu soruları ancak sen çözebilirsin.
D) Ödevimi ancak bugün yapabildim.


2. Yalnız sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde EDAT görevinde kullanılmıştır?

A) Bu yolculuğa yalnız çıkmamalısın.
B) Yalnız yolcu ikinci durakta indi.
C) Onu yalnız ben anlarım.
D) Yalnızı, kimsesizi çok korurdu.


3. Yetiştirdiği ürünleri satmak için sabahleyin pazara gitti. cümlesinde Nereye sorusuna cevap veren öğe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne
B) Belirtili nesne
C) Yüklem
D) Dolaylı Tümleç


4. VATAN
Göğünden yedim
Güneşinden yedim
Meyvenden yedim
Vatan!
Taşından
Toprağından da yedim.
Vatan şiirinde aşağıdaki duygulardan hangisi yer almaz?


A) Sevgi
B) Acıma
C) Minnet
D) Bağlılık


5. Her türlü olanağı olmak, kimseye minnet etmemek anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağzından ateş saçmak.
B) Kel başa şimşir tarak.
C) Eleğim var, sacım var, komşuya ne borcum var.
D) Döner taşım yok, uçan kuşum yok.


6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil yoktur?

A) Camdan bakınca onu gördüm.
B) Kardeşim koşarak yanıma geldi.
C) Konuşmadan bir süre yürüdüler.
D) Bu konuda sarsılmaz bir inancı vardı.


7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?

A) Duvardaki nefis tablodan gözlerini ayıramadı.
B) Dedilerki bu şehirde bilge biri yaşarmış, onu görmeye geldim.
C) İnsan gibi konuşsaydın şüphesiz ki iyi davranırdı.
D) O kadar çok yemişti ki anlatamam.


8. Ölüm içimde (I)
Ölüm dışımda (II)
Ölüm talihsiz (III) aşımda
Ölüm kuru başımda
Teselli (IV) benim gözyaşımda
Yukarıdaki numaralandırılan sözcüklerden hangisi yapısı yönünden diğerlerinden farklıdır?


A) I
B) II
C) III
D) IV


9. Aldığı ek in etkisiyle hangi kelimenin kökünde ses değişimi yapılmıştır?

A) Sokağın
B) Çocukluğum
C) Gelmişti
D) Kaçtı


10. Yanlış sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde SIFAT olarak kullanılmıştır?

A) Yanlış yola girdik.
B) Doğruyu yanlışı bilirsiniz.
C) Onları yanlış yönlendirmemelisiniz.
D) Sorudaki yanlışı buldum.

KONU ANLATIMI İNGİLİZCE

(ADJECTİVES__ADVERBS)

ÖZETLE

Adjectives


Adjective (sıfat), ismi niteleyen kelimedir. İsim, bir nesne, hayvan veya insan olabilir. İsimle ilgili özellik(ler) anlatılırken, sıfattan yararlanılır.
Oya is sad now.
(Oya şimdi üzgün.)
This elephant is big and old.
(Bu fil büyük ve yaşlı.)
A true friend is helpful.
(Gerçek arkadaş yardımseverdir.)
Yukarıdaki üç örnekte de görüldüğü gibi, sıfatlar özne durumundaki isimleri nitelemekte, onlarla ilgili özellikleri vurgulamaktadır.
Sıfatların cümle içinde kullanımları farklı olabilir. İlk üç örneğimizde, sıfatlar, to be fiilinin türevleri (am / is / are)dan sonra kullanılmıştır.
Sıfatlar, cümlede isimlerden önce de yer alabilir.
Ahmet is a hardworking student.
(Ahmet çalışkan bir öğrencidir.)
Rose answers all the hard questions.
(Rose zor soruların hepsini cevaplar.)
A true friend is nice and kind.
(Gerçek arkadaş iyi ve naziktir.)
Bu ünitede fiziksel ve kişisel özellikleri vurgulayan sıfatları öğrenecek ve örnek cümlelerde kullanacağız.

Adverbs


Adverb (zarf) fiilin durumun bildiren-niteleyen kelimedir. Cümlede fiilden sonra (bazıları önce) gelir ve anlamı güçlendirir. Bu ünitede adverbs of manner (hal zarfları)nı tanıyacak ve türetilişlerini öğreneceğiz. Adverb (zarf), adjective (sıfat) sonuna getirilen - ly eki ile oluşturulur. (Bu kurala uymayan zarflar da vardır.) Önce bu ünitede kullanılan bazı zarfları tanıyalım:
quietly (sessizce)
'Don't worry,' she said quietly.
('Üzülme,' dedi sessizce.)
wisely (akıllıca)
He nodded wisely.
(Akıllıca başını salladı.)
slowly (yavaşca)
Can you speak more slowly, please?
(Lütfen, daha yavaş konuşabilir misiniz?)
clearly (açıkça, açık açık, anlaşılır biçimde)
They spoke clearly.
(Onlar anlaşılır biçimde konuştular.)
actively (etkin biçimde)
She was actively looking for a job.
(O, etkin biçimde iş arıyordu.)
logically (mantıklı, mantıklı olarak)
He argued logically.
(Mantıklı olarak tartıştı.)
quickly (hızla, çabucak)
We walked quickly away.
(Hızla uzaklaştık.)
closely (dikkatle; yakından)
I sat and watched everyone very closely.
(Oturdum ve herkesi çok yakından izledim.)

 

 
  Bugün 1 ziyaretçi (15 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=